• meer transparantie
  Algemeen

  Medewerkers willen meer transparantie

  Medewerkers willen meer transparantie De kans is groot dat jij net een nieuwjaarsborrel en een toespraak van je directeur achter de rug hebt. En zo niet, dan volgt die ongetwijfeld nog op korte termijn. Tijdens zo’n toespraak wordt er vaak teruggekeken op behaalde resultaten in het afgelopen jaar en vooruitgeblikt op de uitdagingen van het…

 • preventief onderhoud
  Algemeen

  Waarom jouw afdeling preventief onderhoud nodig heeft

  Waarom jouw afdeling preventief onderhoud nodig heeft Je hebt het al twintig keer gezegd en toch doen je teamleden niet wat jij wil. Afspraken worden niet nagekomen, teamleden werken langs elkaar heen, frustraties worden niet uitgesproken en lange mails worden naar elkaar verzonden in plaats van de ander direct aan te spreken. Kortom, de communicatie…

 • online-leren
  Opleidingskunde

  Nieuwe trends in het online-leren!

  Nieuwe trends in het online-leren! Wat is hot in online-leren? Als je dat wilt weten, dan moet je bij de twee daagse beurs Learning Technologies in London aanwezig zijn. Reden om onze ogen goed de kost te geven zodat we tussen de 200 aanbieders de trends oppikken. Meer dan LMS Veel aanbieders lokten mensen naar…

 • Software Asset Management
  Algemeen

  De rol van inkoop in Software Asset Management

  De rol van inkoop in Software Asset Management Software Asset Management (SAM) is een uitdagend onderwerp om in te regelen in de bedrijfsomgeving. Hoe minder applicaties voor actieve bewaking van het gebruik van software in aanmerking komen, hoe beter. Wat kan Inkoop doen om het onderwerp zo klein mogelijk te houden? Het verantwoorden van software…

 • logistieke prestaties
  Inkoop

  Ketensamenwerking leidt tot succes!

  Ketensamenwerking leidt tot succes! Wil u uw logistieke prestatie verbeteren? Wat zijn dan belangrijke elementen die uw logistieke organisatie dient toe te passen? Wat moet er stap voor stap gebeuren om zo efficiënt en effectief mogelijk te groeien als organisatie? Meten Logistieke Prestaties Het meten van de prestatie is erg populair bij logistieke bedrijven. Prestatiemeting…

 • innovatiegericht inkopen
  Algemeen, Inkoop

  Innovatiegericht inkopen: Kenmerken, succesfactoren en knelpunten

  Innovatiegericht inkopen: Kenmerken, succesfactoren en knelpunten Hoe kunnen verschillende soorten samenwerkingen met leveranciers leiden tot innovatie? Wat zijn de succesfactoren bij het managen van samenwerkingen van leveranciers? En hoe beperkt u de risico’s die een samenwerking met zich mee brengt? Supply Value heeft onderzoek gedaan naar de rol van inkoop in samenwerkingen met leveranciers die…

 • Algemeen, IT & CRM

  Succesvolle toepassing van informatie technologie vraagt om triniteit

  Net als in het christendom kent informatie technologie ook een triniteit, oftewel een ‘heilige’ drie-eenheid wat mij betreft. Om die reden schrijf ik Informatie Technologie, Informatie Cultuur en Informatie Managementvaardigheden met een hoofdletter. Samen vormen ze namelijk de pijlers voor een succesvolle inzet van informatie technologie en effectief informatiegebruik. In deze blogpost vertel ik je…

 • Algemeen, Bedrijfskunde, Business Development, Business Innovation, Strategisch Management

  Grip en inzicht in een hybride (Agile) veranderomgeving

  Ook bij Portfoliomanagement in een hybride omgeving, waarbij we beginnen met het invoeren van agilewerken, is de eerste stap in volwassenheid het zorgen voor grip en inzicht. De belangrijkste vragen blijven:‘doen we de goede dingen’ en ‘doen we de dingen goed’. Maar toch komt de verantwoordelijkheid van realisatie laag in de organisatie te liggen en…

 • talentgericht leiderschap
  Management & Leadership

  Talentgericht Leiderschap

  Talentgericht Leiderschap ‘Zowel leidinggevende als medewerker geloven dat je meer uit talent kan halen door te focussen op de sterke punten en niet op de zwakke punten’ (Nationaal Leiderschapsonderzoek 2016). De best presterende teams bestaan uit mensen die hun strengths iedere dag kunnen benutten. Leidinggevenden die zich op iemands sterke punten richten ervaren betere prestaties…

Ad
Ad
Ad