Algemeen, HRM

Welk leiderschap is nodig? In 4 stappen naar een antwoord!

Off

Een veel gestelde vraag: welk leiderschap is de komende tijd binnen onze organisatie nodig? HR kan daar het antwoord op helpen vinden. Mijn ervaring is dat dat in vier stappen kan. Welke zijn dat? Een organisatie kiest een richting voor de komende tijd. En bepaalt daarmee aan welke klanten welke producten en diensten worden geleverd. Op welke manier. Dat vraagt om een bepaalde cultuur, een bepaalde manier van werken en samenwerken. Een bepaalde inrichting. Allen kenmerken van de gewenste situatie. Waarmee je als organisatie aangeeft waar je uit wil komen, wat je droom is, wat je wil realiseren: het ‘soll.’ Dat is de eerste stap: voor je zien wat de gewenste situatie voor de organisatie is.

Als er een gewenste situatie is, is er ook een huidige situatie. De vertreksituatie. Het ‘ist.’ Het kennen van de huidige situatie is de tweede stap. De bijbehorende vraag is wat de organisatie nu kenmerkt. Hoe zij op haar klanten is aangesloten. Wat de kwaliteit van producten, diensten en werkprocessen is. Hoe besluiten worden genomen en uitgevoerd. Wat de huidige cultuur is. Er kunnen meer kenmerken zijn. Breng alle kenmerken in beeld, maak combinaties, vind de eventuele onbalans, de oorzaken en oplossingen. Of laat je daarbij helpen.

Als organisatie wil je van de huidige naar de gewenste situatie komen. Vanuit het ‘ist’ het ‘soll’ bereiken. Daar zijn meer manieren voor. De vraag is welke het meest geschikt is. Dat hangt onder meer af van de ruimte die klanten willen geven. Van de gretigheid van concurrenten. Van de ontwikkelmogelijkheden en ontwikkelweg van de teams en de mensen in de organisatie. Uitzoeken welke manier het beste past bij de klanten en de organisatie is de derde stap.

Na de derde stap weet je de best passende manier om als organisatie van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Elke functionaris levert daar een bijdrage aan: het uitvoeren van gerichte activiteiten op een bepaalde manier. Dat wordt van medewerkers verwacht, net als van managers, directieleden en bestuurders. Om daarin succesvol te zijn, zijn bepaalde kwaliteiten nodig. Bijvoorbeeld enthousiasmeren. Of innoveren. Sturen. Of faciliteren. Vaak is een combinatie nodig. Met wellicht per functie specifieke aanvullingen. Met de mix aan gewenste kwaliteiten vorm je een profiel van het benodigde leiderschap. Voor de komende tijd. Dat is de vierde stap.

LEES MEER / HRM OPLEIDINGEN / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR HR ANALYTICS (ROI VAN OPLEIDINGEN) 

About the author / 

Redactie Management Career
Redactie Management Career

Management Career (MMC) is het online platform voor management executives & business leaders in Nederland met up-to-date informatie over finance & accounting, strategische management, hrm, bedrijfskunde, management & leadership en ICT & CRM. U vindt op dit platform belangrijke trends en ontwikkelingen binnen de genoemde vakgebieden, relevante carriers-informatie, actuele kennis en inzichten en agenda-informatie over events, bijeenkomsten en opleidingen.

Management Career Nieuwsupdate